top_image_30

Tävlingar/prov

Nedan visas resultat och några bilder från tidigare tävlingar och prov.

Pennie utmärkelse Markprov öppenklass 24 sept, 2021
Pennie får sin tredje 1:a i Älvdalen, EKL B-prov, juli 2021
Mini 1:a pris, B-prov Nkl, juli 2021
Mini 1:a pris, B-prov Nkl, juli 2021
Pennie 1:a pris, B-prov Ekl, sept 2020
Pennie 2:a placerad SGL Open, Kiplingeberg 16 aug, 2020
Pennie 1:a pris, B-prov Ökl, aug 2020
Pennie 3:e placerad SGL Novice Södertälje 31 aug, 2019
Pennie 1:a pris KKL, Valdemarsvik, 25 aug 2019
Pennie 3:e placerad SGL Novice Södertälje 31 aug, 2019
Pennie 1:a pris, B-prov Ökl, juli 2019
Pennie 1:a pris, B-prov Ökl, juli 2019
Pennie Utmärkelse Öppenklass Working Test JRK maj 2019
Pennie godkänt Apporteringsprov JRK maj 2019
Sea-Croft Neah, Svensk Jaktprovschampion, jan 2018
Neah utmärkelse Jaktretrieverklubbens Markprov Öppenklass 1 sept 2018
Neah utmärkelse Jaktretrieverklubbens Markprov Öppenklass 1 sept 2018
Pennie 1:a pris med HP, B-prov Nkl, 24 juli 2018
Maya fick CoM (Certificate of Merit) på dagens SGL Novice tävling på Lilla Träskaten, 20 juli 2018
Pennie vann Nkl WT i Långshyttan 14 juli 2018 och blev domarens val på ruta 4
Maya 3:e vinnare SGL Novice i Strängnäs 1 juli
Maya 3:e Vinnare & Utmärkelse på JRK's Vinnarklassprov, Roslagen 10 juni 2018
Pennie 85 p på Unghundsderbyt, Småland 9 juni 2018
Maya CoM, Swedish Gundog League, Nyköping 6 maj
Maya CoM, Swedish Gundog League, Nyköping 6 maj
Neah 1:a pris KKL, 4 nov 2017
1:a pristagarna Ekl B-prov, Luleå, 5 aug 2017
1:a pristagarna Ekl B-prov, Sala, 30 juli 2017
Neah 1:a pris Ekl B-prov, Sala, 30 juli 2017
Neah 1:a pris Ekl B-prov, Höga Kusten, 28 juli 2017
Maya godkänd på JRK's Apporteringsprov!
Maya utmärkelse på JRK's Öppenprov och provets bästa hund!
Neah utmärkelse på JRK Öppenprov
SE J(J)CH Conover's Prinsessan Tuvstarr
Neah 1:a pris Ökl B-prov, Sundsvall 28 aug 2016
Maya godkänd på praktisk prov och därmed Svensk Jaktchampion, Flen 21 aug 2016.
Neah 86p Ökl, 2:a plats. Maya 82p Ekl, 2:a plats, WT Örsundsbro 6 aug 2016.
Maya 1:a pris och 3:e bästa hund på Mocktrial Muskö 23 juli 2016
Lilly 1:a pris Nkl B-prov, Lövnäs 30 juli 2016
Neah 1:a pris Ökl B-prov, Lövnäs 31 juli 2016
Lilly på WT Åkerberga Nkl, 24 april 2016, 1:a med 98p!
Neah på WT Sala Ökl, 28 mars 2016, 3:a med 90p!
Maya vinnare i mästarklass med 91 p på Conover's/Actualis Kennelmästerskap 2015.
Maya godkänd på KKL, 19 sept 2015
Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Norberg, 25 juli 2015
Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Norberg, 25 juli 2015
Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Herräng, 7 maj 2015
Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Herräng, 7 maj 2015
Workingtest Fjällnora Ekl 26 april 2015, 2:a med 85p!
Workingtest Sala Ekl 6 april 2015, 3:a med 85p!
Workingtest Sala Ekl 6 april 2015, 3:a med 85p!
Neah, 1:a pris med HP, Nkl B-prov, Kuså juli 2014
Maya, 1:a pris i lydnadsklass 3, 11 maj 2013
1:apris i lydnadsklass 3, 11 maj 2013
1:apris i lydnadsklass 3, 11 maj 2013
Maya 1:a pris Nkl jaktprov, Härnösand 28 juli 2012
Workingtest Lidingö 15 april, 3:a med 93 p!

Neah

Jaktretrieverklubben, Södertälje 1 sept 2018
Utmärkelse Markprov Öppenklass
Domare:
Åsa Norrby & Morten Höjrup (DK)


Praktiskt Jaktprov, Halmstad, 20 jan 2018
Godkänd och därmed Svensk Jaktchampion!
Domare: B-G Landin

Typ av jakt samt väder: Klappjakt på fasaner. Temperatur runt noll grader, tunt lager snö på marken och svag till måttlig vind. Mulet med någon enstaka lätt snöby.

Terräng: Omväxlande terräng med öppna fält och tätningar.
Antal apporteringar ca. Drygt 30 st
Hundens uppträdande på pass: Lugn, uppmärksam och tyst.
Allmän följsamhet samt dirigerbarhet: Kan fås till anvisat område och är följsam.
Stadga för vilt. (Fallande och oskadat): Helt stadig inför allt vilt.

Markeringsförmåga: Koncentrerad och uppmärksam med bra uppföljningar.
Viltfinnarförmåga.Sök, uppföljning av löpor osv. Mycket bra viltfinnare och tar an löpor på ett fint sätt. Söker med fint intresse.
Arbetstempo: Välanpassat
Apportering av skadat och dött vilt: Apporterar snabbt och spontant allt vilt.
Dådkraft och uthållighet på land och vatten: Visar bra dådkraft och håller såväl mentalt som fysiskt för jakten.
Samarbete med andra hundar. Allmän hundtolerans: Har ett okomplicerat förhållningssätt till andra hundar.

Sammanfattande kritik: En labrodortik som är en mycket god viltfinnare och en effektiv jakthund. Visar genomgående prov på goda retrieveregenskaper och löser förelagda uppgifter på ett förtroendegivande sätt.


KKL, Kungsör, 4 nov 2017
1:a pris
Domare: Mats Närling


1:a pris, Ekl B-prov, Luleå 5 aug 2017

Domare: Anders Hallgren

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Visar bra samarbetsvilja vid såväl förflyttning som i arbete.
Sökarbete: Söker motiverat av anvisat område, vilket ger stor effektivitet i sökarbetet.
Fart: Välanpassad.
Uthållighet: Håller utmärkt.
Näsa: Används mycket väl.
Dirigerbarhet: Tar villigt förarens instruktioner och utför arbetet på ett effektivt sätt.
Markeringsförmåga: Koncentrerad med utmärkta minnesbilder och effektiv uppföljning både på land och vatten.
Skottreaktion: Ivrigt uppmärksam.
Stadga: Fast, lugn och tyst.
Apporteringslust: Spontan med snabba, raka inleveranser.
Apportgrepp: Mjukt, korrekt grepp med skolade avlämningar.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar med stor passion i vatten.
Hundtolerans: Stör ej, störs ej.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför dagens prövning i ett trevligt samarbete med sin förare. Är en utmärkt apportfinnare och visar en utmärkt balans mellan självständighet och samarbete.


1:a pris, Ekl B-prov, Sala 29 juli 2017

Domare: Mats Närling

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Samarbetar under hela prövningen med sin förare.
Sökarbete: Täcker marken väl i bredd och djup. Arbetar med en fin intensitet och är effektiv i sitt arbete.
Fart: Anpassad.
Uthållighet: Håller för prövningen.
Näsa: Används bra/föredömligt.
Dirigerbarhet: Land: Löser uppgifter godtagbart. Vatten: Löser uppgifter godtagbart.Löser uppgiften godtagbart.
Markeringsförmåga: Land: Tar in 1:a utmärkt distinkt. Något yvig på nr 2 men löser uppgiften. Vatten: Markerar båda utmärkt distinkt.
Skottreaktion: -
Stadga: Fast för fallande dummiesar, tyst.
Apporteringslust: Stor och spontan.
Apportgrepp: korrekta grepp och avlämningar.
Simteknik: Simmar utmärkt, arbetar gärna i vatten.
Vattenarbete: Simmar och arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Respekterar sin parkamrat.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför hela prövningen på ett tilltalande sätt. Detta motiverar dagens fina pris.


2:a pris, Ekl B-prov, Sala 30 juli 2017

Domare: Sune Nilsson

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Arbetar i god kontakt med sin förare.
Sökarbete: Söker med stor energi över hela sökområdet. Låser fast sig i det lättsprugna partierna i början tar sig in i området och finner sina apporter.
Fart: Hög
Uthållighet: Håller för provet.
Näsa: Används.
Dirigerbarhet: Låter sig villigt styras på land. Något omständig på vatten.
Markeringsförmåga: God på land, behöver stöttning på vatten.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Fast, följsam och tyst.
Apporteringslust: Stor med bra inleveranser.
Apportgrepp: Mjukt med fina avlämningar.
Simteknik: God.
Vattenarbete: Spontan.
Hundtolerans: Hedrande.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför större delen av provet på ett bra sätt. Hon gör ett bra sökarbete när hon kommer in i området. Lättstyrd på land.


1:a pris, Ekl B-prov, Ullånger 27 juli 2017

Domare: Sigurdur Magnusson

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: God
Sökarbete: Mycket bra. Täcker hela området, letar efter vind med god fart och stil, tar in allt vilt.
Fart: God.
Uthållighet: God.
Näsa: God.
Dirigerbarhet: God på land nästan perfekt i vatten.
Markeringsförmåga: Behöver lite stöttning av förare i en markering. God markeringsförmåga på vatten.
Skottreaktion: Lite het.
Stadga: God.
Apporteringslust: Stor apporteringslust.
Apportgrepp: Gott.
Simteknik: Simmar bra.
Vattenarbete: Vill ut i vattnet.
Hundtolerans: God.
Sammanfattande kritik: En hund som löser sina uppgifter idag, god fart & stil genom hela prövningen. Behöver lite stöttning på ena markeringen. God jakthund.


2:a pris, Ekl B-prov, Ullånger 26 juli 2017

Domare: Sigurdur Magnusson

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: God
Sökarbete: Mycket effektivt, täcker hela området. Kommer hem med allt vilt.
Fart: Anpassad.
Uthållighet: God.
Näsa: God.
Dirigerbarhet: God både på land och vatten.
Markeringsförmåga: God både på land och vatten.
Skottreaktion: God.
Stadga: Piper lite 2 ggr.
Apporteringslust: Stor apporteringslust.
Apportgrepp: Gott.
Simteknik: Simmar kraftfullt.
Vattenarbete: God.
Hundtolerans: God.
Sammanfattande kritik: En hund som har en stor arbetslust och söker av hela området. Vid vatten lite för het och piper 2 ggr. Därav avgörs dagens pris. Duktig retriever.


Jaktretrieverklubben, Ärla 23 april
Godkänt apporteringsprov
Utmärkelse öppenprov
Domare:
Jan Wiberg & Thomas Söderström


1:a pris, Ökl B-prov, Sundsvall 28 aug 2016

Domare: Bertil Furberg

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Samarbetar gärna med sin förare. Bra fotgående.
Sökarbete: Söker på bredd och djup med god intensitet.
Fart: Hög.
Uthållighet: Räcker väl för klassen.
Näsa: Används.
Dirigerbarhet: Fullt dirigerbar på land och vatten.
Markeringsförmåga: Markerar bra på land och vatten.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Lugn och tyst i skott och kast.
Apporteringslust: Snabba upptag med inlevereringar rakt in.
Apportgrepp: Mjukt och fint med avlämningar i hand.
Simteknik: Vägvinnande.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Stör och störs ej.
Sammanfattande kritik: En mycket duktig apportör som löser dagens prövning på ett förtjänstfullt sätt.


Workingtest C-prov, Örsundsbro, 6 aug 2016
86p 2:a plats.
Ruta 1: 19
Ruta 2: 15
Ruta 3: 14
Ruta 4: 20
Ruta 5: 18


1:a pris, B-prov Ökl, Lövnäs, 31 juli 2016

Domare: Morten Kjelland

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Utmärkt.
Sökarbete: Effektivt och fint sökarbete.
Fart: Mycket bra.
Uthållighet: Mycket bra.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Löser båda dagens uppgifter på ett bra sätt. Lite trög på att gå ut i vatten.
Markeringsförmåga: Mycket bra.
Skottreaktion: Fast.
Stadga: Fast.
Apporteringslust: Med ett par undantag mycket bra.
Apportgrepp: Genomgående bra grepp.
Simteknik: Bra.
Vattenarbete: Bra.
Hundtolerans: OK.
Sammanfattande kritik: En hund som visar mycket fint retriever arbete genom hela provet i gott samarbete med sin förare. Några skönhetsfel som inte påverkar dagens pris.


2:a pris, B-prov Ökl, Vingåker 15 maj 2016

Domare: Anita Norrblom

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Arbetar gärna med sin förare.
Sökarbete: Härlig söklust. Utmärkt marktäckning.
Fart: Hög.
Uthållighet: Utmärkt.
Näsa: Föredömlig.
Dirigerbarhet: Helt i hand.
Markeringsförmåga: Koncentrerad med utmärkt uppföljning.
Skottreaktion: Ivrig.
Stadga: Ser ut som om hon ska explodera men är hela tiden kvar hos sin förare.
Apporteringslust: Spontan.
Apportgrepp: Korrekt. Lägger tyvärr ned ett par vattenfåglar för att skaka sig.
Simteknik: Snabb.
Vattenarbete: Stor vattenpassion.
Hundtolerans: Utmärkt.
Sammanfattande kritik: En tik med mycket stor kapacitet. Hon genomför dagens prov på ett övertygande sätt. Tyvärr belastas hon något av ett par bristande avlämningar.


2:a pris, B-prov Ökl, Axmar 14 maj 2016

Domare: Peter Nordin

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Utmärkt.
Sökarbete: Visar godtagbar söklust, kommer dock in tom vid tre tillfällen. Kunde också ha bättre marktäckning för att det hela skulle bli fullt effektivt.
Fart: Hög.
Uthållighet: Håller för prövningen.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Utmärkt på både land och vatten.
Markeringsförmåga: Land: Markerar båda, löser uppgiften. Vatten: Markerar båda utmärkt distinkt.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Lugn och fast med bra fotgående.
Apporteringslust: Stor med fina upptag och inlevereringar.
Apportgrepp: Ett korrekt grepp med bra avlämningar.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar glatt och villigt i vatten.
Hundtolerans: Utmärkt.
Sammanfattande kritik: En tik som visar på bra markerings och dirigeringsförmåga. Brister finns för dagen i sökarbetet där hon kommer in tom vid några tillfällen, kunde också önska bättre marktäckning för full effektivitete. Därav dagens pris. Trevligt förd.


2:a pris, B-prov Ökl, Uppsala 7 maj 2016

Domare: Anita Norrblom

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Trots sin relativt stora iver, låter hon sig föras med små medel.
Sökarbete: Visar stor söklust och tar sig igenom hela marken. Som helhet är arbetet effektivt även om hon är aningens slarvig i närområdet.
Fart: Hög, skulle vinna på att dämpa sig något.
Uthållighet: Utmärkt.
Näsa: Följer upp vittringar på ett bra sätt.
Dirigerbarhet: Tillräckligt väl i hand för denna klass. Tar tecken och signaler men behöver ett omskick på vatten.
Markeringsförmåga: Med lite hjälp från sin förare hinner hon se viltet falla och har utmärkta minnesbilder.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Fast och tyst.
Apporteringslust: Spontan.
Apportgrepp: Korrekt.
Simteknik: Simmar snabbt.
Vattenarbete: Frimodig.
Hundtolerans: Utmärkt.
Sammanfattande kritik: En tik som sprudlar av arbetslust och hela tiden arbetar för att finna vilt. Hela hennes attityd är mycket positiv. Hon löser provets delar på ett bra sätt, men har ibland lite bråttom vilket hämmar effektiviteten. Förs på ett föredömligt sätt.


2:a pris, B-prov Ökl, Vingåker 1 maj 2016

Domare: Mats Närling

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Finns men kan förbättras
Sökarbete: Täcker marken bra i bredd och djup. Arbetar inledningsvis med en bra intensitet, frågar och stöttas vid slutet men gör ett godkännt sökarbete (jag håller inte med om denna... jag upplevde inte att hon mattades av alls under söket och frågade definitivt inte! Jag tyckte hon gjorde ett kanonbra sök och var supernöjd med hennes sökarbete).
Fart: Anpassad.
Uthållighet: Håller för prövningen.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Land: Svårstyrd, kan följa upp förarens tecken och signaler betydligt bättre. Löser uppgiften omständigt. Vatten: Låter sig föras till viltet och löser uppgiften godtagbart.
Markeringsförmåga: Land: Markerar båda, löser uppgiften. Vatten: Markerar båda utmärkt distinkt.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Fast inför fallande vilt.
Apporteringslust: Stor, spontan med bra inlevereringar.
Apportgrepp: Korrekt grepp och avlämningar.
Simteknik: Simmar utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Respekterar sin parkamrat.
Sammanfattande kritik: En trevligt arbetande tik som löser stora delar av prövningen på ett tilltalande sätt. Brister för dagen i sitt landdirigeringsarbete för att nå högsta pris.


Workingtest C-prov Ökl, Sala, 28 mars 2016
90p av 100
3:e placering av 23 startande
Ruta 1: 14
Ruta 2: 19
Ruta 3: 19
Ruta 4: 18
Ruta 5: 20


Workingtest C-prov Nkl, Norrtälje, 20 sept 2014
83p av 100
6:e placering av 47 startande
Ruta 1: 15
Ruta 2: 15
Ruta 3: 18
Ruta 4: 19
Ruta 5: 16


1:a pris med HP, B-prov Nkl, Kuså juli 2014

Uppflyttad till Ökl!

Domare: Roger Westerman

Muntlig kritik:
Det blir inte bättre än såhär... 

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Arbetar bra med sin förare.
Sökarbete: Lägger upp ett stort sök i djup och bredd. Ett mkt bra sökarbete.
Fart: Hög
Uthållighet: Håller bra hela prövningen.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Går att hålla inom anvisat område.
Markeringsförmåga: Löser båda vattenmarkeringarna på ett bra sätt. Löser även sina landmarkeringar på ett bra sätt.
Skottreaktion: Normal
Stadga: Lugn i skott och kast, bra fotgående.
Apporteringslust: Snabba, spontana upptag med snabba inlevereringar.
Apportgrepp: Mjukt och lämpligt, bra avlämningar.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar villigt i vatten.
Hundtolerans: Stör ej, blir ej störd av annan hund.
Sammanfattande kritik: En tik som idag uppvisar mkt bra retrieveranlag där hennes brillianta sökarbete är en fröjd att se.

5:or på allt, hederspris & provbäst!


Workingtest C-prov Nkl, Kybacka gård, 7 juli 2014
84p av 100
Ruta 1: 18
Ruta 2: 19
Ruta 3: 14
Ruta 4: 14
Ruta 5: 19


Unghundsderby C-prov Nkl, Humletorp Värmland, 7 juni 2014
87p av 100
Ruta 1: 14
Ruta 2: 20
Ruta 3: 14
Ruta 4: 19
Ruta 5: 20


Workingtest C-prov Nkl, Sala, 24 maj 2014
85p av 100
Ruta 1: 14
Ruta 2: 19
Ruta 3: 17
Ruta 4: 18
Ruta 5: 17


Workingtest C-prov Nkl, Fjällnora/Uppsala, 26 april 2014
73p av 100
Ruta 1: 16
Ruta 2: 18
Ruta 3: 12
Ruta 4: 12
Ruta 5: 15

Pennie

Jaktretrieverklubben, Uppsala 24 sept 2021
Utmärkelse Markprov Öppenklass
Domare:
Åsa Norrby & Lotta Fornås


1:a pris, B-prov Ekl, Älvdalen, 25 juli 2021

Domare: Anders Hallgren

Skriftlig kritik:
En tik som tillsammans med sin förare löser dagens prov på ett effektivt sätt. Hon har en fin balans mellan samarbetet med föraren och det självständiga arbetet.Håller bra genom hela prövningen. Skolad i all sin apportering. En riktig viltfinnare.


1:a pris, B-prov Ekl, Borås, 19 sept 2020

Domare: Kicki Pilenås


1:a pris, B-prov Ekl, Arvika, 13 sept 2020

Domare: Ola Thunberg

Skriftlig kritik:
En tik som gör ett synnerligen övertygande arbete. Visar härlig självständighet och när så behövs stor följsamhet och blir då effektiv under hela provet.


Swedish Gundog League, Uppsala 16 aug 2020
2:a placerad, Open Stake Working Test
Domare:
Domare: Lisa Falk (NP), Tomas Söderström (NP), Helena Lindström (NP) Fredrik Lindström(NP)


1:a pris, B-prov Ökl, Järvsö, 1 aug 2020

Domare: Anders Hallgren

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Följer föraren på ett behagligt sätt.
Sökarbete: Börjar förtroendeingivande och finner snabbt vilt. Täcker av marken på ett godtagbart sätt.
Fart: Hög
Uthållighet: Håller väl.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Utmärkt på land. Behöver förbättra linjetaget på vatten för att uppnå bättre effektivitet. Även teckenåtlydnaden behöver förbättras.
Markeringsförmåga: Koncentrerad med bra minnesbild och effektiva uppföljningar.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Lugn, fast och tyst.
Apporteringslust: Spontana med snabba upptag och raka inleveranser.
Apportgrepp: Mjukt korrekt grepp med skolade avlämningar.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Visar på stor vattenpassion.
Hundtolerans: Stör ej, störs ej.
Sammanfattande kritik: En tik med stora förtjänster i sitt apporteringsarbete och sin koncentration. Tiken är en god viltfinnare. Jobbar förtjänstfullt tillsammans med föraren.


Swedish Gundog League, Södertälje 31 aug 2019
3:e placerad, Novice Stake Working Test
Domare:
Domare: Diana Stewens(UK), Birgitta Staflund-Wiberg(A), Peter Raneryd(NP), Tina Örnjäger(NP)


1:a pris, KKL, Valdemarsvik, 25 aug 2019
Domare: Willy Gustavsson


1:a pris, B-prov Ökl, Nyköping, 21 juli 2019

Domare: Karin Thunander

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Visar mycket god samarbetsvilja vid och kring sin förare i hela provsituationen.
Sökarbete: Arbetar med hög intensitet och täcker av marken på ett bra sätt i förhållande till terräng och vind.
Fart: Välanpassad hög
Uthållighet: Håller väl för prövningen
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Svarar väl på tecken och signaler i den omfattningen som krävs.
Markeringsförmåga: God koncentrerad och distinkt minnesbild.
Skottreaktion: Spelar bra med i händelserna.
Stadga: Fast och tyst
Apporteringslust: Spontana upptag. Raka, snabba inleveranser.
Apportgrepp: Välbalaserat mjukt grepp med bra avlämningar.
Simteknik: Simmar bra.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Stör ej och låter sig ej störas av annan hund.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför hela prövningen på ett mycket bra sätt. I god kontakt med sin förare. En liten skönhetsfläck i sökarbetet förtar inte helheten. Trevligt förd. Mycket balanserad.


Jaktretrieverklubben, Almunge 11 maj 2019
Godkänt Apporteringsprov
Utmärkelse Markprov Öppenklass

Domare:
Åsa Norrby & Bo Nilsson


1:a pris med HP, B-prov Nkl, Malmköping, 26 juli 2018

Uppflyttad till Ökl!

Domare: Roger Westerman

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Arbetar bra tillsammans med föraren hela tiden.
Sökarbete: Lägger upp ett mycket bra sök i djup och bredd, effektiv.
Fart: Hög
Uthållighet: Håller hög fart genom hela provet.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Går att hålla inom anvisat område.
Markeringsförmåga: Löser vattenmarkeringarna bra. Löser landmarkeringarna bra.
Skottreaktion: Normal
Stadga: Lugn i skott och kast.
Apporteringslust: Stor, spontana upptag, snabba inlevereringar.
Apportgrepp: Mjukt, lämnar i hand.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Stör ej och störs ej av andra hundar.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför hela provet på ett utomordentligt sätt. Bra markeringar, bra sökarbete.


Workingtest C-prov Nkl, Långshyttan, 14 juli 2018
89p av 100
Vinnande hund av ca 60 startande
Ruta 1: 19
Ruta 2: 12
Ruta 3: 20
Ruta 4: 20
Ruta 5: 18


Unghundsderby C-prov Nkl, Småland, 9 juni 2018
85p av 100
25:e plats av ca 200 hundar
Ruta 1: 19
Ruta 2: 17
Ruta 3: 17
Ruta 4: 13
Ruta 5: 19

Maya

Swedish Gundog League, Strängnäs 21 juli 2018
Certificate of Merit, Working Test Novice
Domare: Ron Gent (UK),  Gaynor Gent (UK), Jens Palmqvist (NP) och Sofia Palmqvist (NP)


Swedish Gundog League, Stallarholmen 1 juli 2018
3:e Vinnare, Working Test Novice
Domare: David Logan (UK), Ally Kennedy (UK), Tomas Söderström (NP) och Paul Andersson (NP)


Jaktretrieverklubben, Roslagen 10 juni 2018
Utmärkelse Vinnarklassprov och 3:e Vinnare!
Domare: Declan Boyle (IR), Kristian Raevsager (DK), Håkan Hansson (SE),
Åsa Norrby (SE).


Swedish Gundog League, Nyköping 6 maj 2018
Certificate of Merit, Working Test Novice
Domare: Stewart North (UK), Lee Hartis (UK), Fredrik Lindström (NP) och Helena Lindström (NP)


Jaktretrieverklubben, Enköping 23 juli 2017
Godkänt apporteringsprov
Utmärkelse öppenprov och provets bästa hund
Domare: Håkan Hansson & Birgitta Bernadotte


A-prov Sjärnhov, 14 sept 2017
3:e pris


Praktiskt Jaktprov Katrineholm 21 aug 2016
Godkänd och därmed Svensk Jaktchampion!

Typ av jakt samt väder:
Andjakt i dammar, molnigt med uppehåll
Antal apporteringar: Ca 40
Hundens uppträdande vid pass: Lugn och uppmärksam
Allmän följsamhet samt dirigerbarhet: Mycket följsam och effektiv i dirigeringar
Stadga för vilt (fallande och oskadat): Mycket uppmärksam men lugn och fast
Markeringsförmåga: Utmärkta markeringar med utmärkta uppfäljningar
Viltfinnarförmåga. Sök, uppföljning av löpor etc: Effektiv i sina sökuppgifter, ligger i bra.
Arbetstempo: Snabb och uthållig
Apportering av skadat och dött vilt: Apporterar såväl skadat som dött vilt utan problem
Dådkraft och uthållighet på land och vatten: Visar stor dådkraft både på land och vatten
Samarbete med andra hundar. Allmän hundtolerans: Samarbetar bra med andra hundar och bra i passivitet.

Sammanfattande kritik: Visar stor effektivitet i markerings, dirigerings och sökuppgifter. Har inga problem med vilt eller andra hundar och utför dagens jakt på ett utmärkt sätt.
Domare: Ola Thunberg


Workingtest C-prov, Örsundsbro, 6 aug 2016
82p 2:a plats.
Ruta 1: 19
Ruta 2: 11
Ruta 3: 17
Ruta 4: 19
Ruta 5: 16


Mocktrial, Ekl, Muskö 23 juli 2016
1:a pris, 3:e plats av 17 hundar


Tullgarn Game Fair, 27 maj 2016
62p individuellt, 202p av 300 i laget, 19:e plats.
Ruta 1: 0
Ruta 2: 20
Ruta 3: 7
Ruta 4: 17
Ruta 5: 18


Kennelmästerskap, Conover's/Acualis, Kybacka gård 18 okt 2015
91p av 100 i mästarklass och vinnare av mästartiteln!
Ruta 1: 16
Ruta 2: 20
Ruta 3: 17
Ruta 4: 18
Ruta 5: 20


KKL, Vingåker 19 sept 2015
Domare:
Roger Westerman

Resultat: Godkänd


Retriever Challange, Workingtest Ekl, Ransjön, 1-2 aug 2015
156p av 200
Ruta 1: 17
Ruta 2: 18
Ruta 3: 19
Ruta 4: 18
Ruta 5: 16
Ruta 6: 20
Ruta 7: 20
Ruta 8: 0
Ruta 9: 20
Ruta 10: 8


Retrieverjakt B-prov Ekl vilt 1:a pris, Lövnäs, 26 juli 2015

Domare: Sune Nilsson

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Arbetar i bra kontakt med sin förare.
Sökarbete: Söker med bra energi över hela området och finner samtliga vilt.
Fart: Hög.
Uthållighet: Håller för provet.
Näsa: Används.
Dirigerbarhet: Låter sig styras både på land och vatten.
Markeringsförmåga: Godtagbar på land. Utmärkt på vatten.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Fast. Följsam.Tyst.
Apporteringslust: Stor, med snabba inlevereringar.
Apportgrepp: Mjuk, med bra avlämningar.
Simteknik: God.
Vattenarbete: Spontan.
Hundtolerans: Hedrande.
Sammanfattande kritik: En tik som genomför dagens prov på ett mycket bra sätt. Hon är väl i hand. En duktig markör. Gör ett mycket bra sökarbete.


Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Norberg, 25 juli 2015

Domare: Bengt Gustavsson

Skriftlig kritik
Samarbetsvilja: Samarbetar gärna med sin förare genom hela provet.
Sökarbete: Täcker all mark. Gör ett effektivt sökarbete.
Fart: Anpassad.
Uthållighet: Håller väl.
Näsa: Näsan används väl.
Dirigerbarhet: Vatten: Löser uppgiften. Land: Löser uppgiften på ett mycket bra sätt.
Markeringsförmåga: Land: Markerar båda bra. Vatten: Markerar båda bra.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Tyst. Fast.
Apporteringslust: Spontana upptag med bra inlevereringar.
Apportgrepp: Korrekt grepp. Bra avlämningar.
Simteknik: Simmar bra.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Stör ej, störs ej.
Sammanfattande kritik: En alert tik som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt.


Retrieverjakt B-prov Ekl dummies, 1:a pris, Herräng, 7 maj 2015

Domare: Lasse Johnsson

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Arbetar bra tillsammans med sin förare.
Sökarbete: Söker med fart och stil, utmärk effektivitet.
Fart: Håller hög fart provet igenom.
Uthållighet: Räcker väl till.
Näsa: Används bra.
Dirigerbarhet: Land: Tar dirigering och finner apporten snabbt. Vatten: fastnar ett kort tag i första vassen men tar dirigering och finner apporten. Dirigering 2 land: ok.
Markeringsförmåga: Vatten: Har en mycket bra minnesbild. Spikar båda på vatten. Land: Övermarkerar nr 1, spikar nr 2.
Skottreaktion: Positiv.
Stadga: Fast i skott och kast. Tyst.
Apporteringslust: Stor. Fina inleveranser.
Apportgrepp: Korrekt grepp och avlämningar.
Simteknik: Simmar bra.
Vattenarbete: Går villigt i vatten.
Hundtolerans: Stör ej och störs ej.
Sammanfattande kritik: En tik som visar god balans mellan självständigt arbete och följsamhet. Väl värd sitt pris.


Retrieverjakt B-prov Ekl vilt, 2:a pris & provbäst, Gotland, 3 maj 2015

Domare: Anki Andersson

Skriftlig kritik:
Samarbetsvilja: Samarbetar genom provet även om mycket sker med hjälp av hundens stora lust.
Sökarbete: Söker i högt tempo, finner snabbt, blir något yvig och lämnar området.
Fart: Hög
Uthållighet: Räcker mer än väl.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Land: Utmärkt. Vatten: Simmar snabbt över, lite stök, tar spår, finner fågel.
Markeringsförmåga: Land: Hämtar snabbt & effektivt. Vatten: Glömmer först kastade, får hjälp och löser uppgiften.
Skottreaktion: Ivrigt, uppmärksam.
Stadga: Är tyst men mycket intresserad.
Apporteringslust: Stor med snabba raka inleveranser.
Apportgrepp: Bra mjukt grepp, slarviga avlämningar vid vatten, land bra.
Simteknik: Bra, snabb.
Vattenarbete: Arbetar snabbt och effektivt.
Hundtolerans: Utan anmärkning.
Sammanfattande kritik: En ivrigt arbetande tik som löser många uppgifter mycket bra med hjälp av sin stora vilja, behöver hjälp vid en vattenmarkering och lämnar slarvigt, härligt tempo och rätt inställning.


Workingtest C-prov Ekl, Fjällnora, 26 april 2015
85p av 100, 1:a pris!
2:a placering av 14 startande
Ruta 1: 15
Ruta 2: 19
Ruta 3: 17
Ruta 4: 17
Ruta 5: 17


Mocktrial, Ekl, Lovisedals gård 24 april 2015
Delad 3:e plats av 21.


Workingtest C-prov Ekl, Vallentuna, 19 april 2015
84p av 100
2:a placering av 8 startande
Ruta 1: 19
Ruta 2: 18
Ruta 3: 16
Ruta 4: 15
Ruta 5: 16


Workingtest C-prov Ekl, Sala, 6 april 2015
85p av 100
3:e placering av 10 startande
Ruta 1: 18
Ruta 2: 17
Ruta 3: 14
Ruta 4: 19
Ruta 5: 17


Retrieverjakt B-prov Ekl 3:e pris, Norrtälje, 28 sept 2014

Domare: Alf Nordlund

Skriftlig kritik:

Samarbetsvilja: Måste förbättras för att bli effektiv i uppföljning av tecken och signaler.
Sökarbete: Täcker marken i djup och bredd och med utmärkt effektivitet.
Fart: Utmärkt.
Uthållighet:
Håller för provet.
Näsa: Används aktivt.
Dirigerbarhet: Önskas bättre i hand för att bli effektivare.
Markeringsförmåga: Utmärkt på land. Missar "först kastade" på vatten. Gör ett försök att styra men tar ej tecken och signaler. Löser den ej.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Utmärkt på pass och vid förflyttning.
Apporteringslust: Utmärkt med bra inlevereringar.
Apportgrepp: Balanserat grepp, mycket trevliga avlämningar.
Simteknik: Effektivt simsätt.
Vattenarbete: Bra passion och arbetsvillighet.
Hundtolerans: Stör ej och störs ej.
Sammanfattande kritik: En mycket trevlig tik som saknar lite rutin i dirigeringsmomenten och samarbetsviljan.


Retrieverjakt B-prov Ekl 3:e pris, Avesta, 27 sept 2014

Domare: Bengt Gustafsson

Skriftlig kritik:

Samarbetsvilja: Finns men kan förbättras.
Sökarbete: Täcker större delen av marken och inleder bra. Rotar sig fast i höger närområde i slutet vilket påverkar effektiviteten.
Fart: Hög.
Uthållighet:
Håller väl.
Näsa: Används väl.
Dirigerbarhet: Land: Något omständig men arbetar bra i området och löser uppgiften.
Markeringsförmåga: Markerar samtliga bra.
Skottreaktion: Uppmärksam.
Stadga: Tyst och fast.
Apporteringslust: Spontanta upptag och inlevereringar.
Apportgrepp: Korrekta grepp och avlämningar.
Simteknik: Simmar bra.
Vattenarbete: Arbetar i vatten.
Hundtolerans: Stör ej, störs ej.
Sammanfattande kritik: En tik som idag har sin styrka i markeringarbetet. Blir ineffektiv i slutet av sökarbetet, detta plus en missad vattendirigering påverkar dagens pris.


Workingtest C-prov Ekl, Paw of Sweden Cup, 16-17 aug 2014
143 p av 200
Placering: 15 av 24
Ruta 1: 15
Ruta 2: 16
Ruta 3: 19
Ruta 4: 3
Ruta 5: 18
Ruta 6: 14
Ruta 7: 9
Ruta 8: 15
Ruta 9: 15
Ruta 10: 19


Workingtest C-prov Ekl, Kybacka gård, 7 juli 2014
66 p av 100
Ruta 1: 0
Ruta 2: 18
Ruta 3: 20
Ruta 4: 10
Ruta 5: 18


Retrieverjakt B-prov Ökl 1:a pris, Hedemora, 31 maj 2014
Uppflyttad till Ekl!!
Domare: Sune Nilsson
Samarbetsvilja: Arbetar i mkt god kontakt med sin förare.
Sökarbete:
Söker med stor lust och energi över hela området. Finner samtliga vilt snabbt.
Fart: Hög
Näsa:
Används mkt väl.
Dirigerbarhet: Låter sig villigt styras både på land och vatten.
Markeringsförmåga: Markerar på både land och vatten, löser sina uppgifter utmärkt.
Skottreaktion: Uppmärksam
Stadga: Fast, följsam, tyst.
Apporteringslust: Mycket stor med snabba inlevereringar.
Apportgrepp: Mjukt med fina avlämningar.
Simteknik: God.
Vattenarbete: Spontan.
Hundtolerans: Hedrande.
Sammanfattande kritik: En tik som löser dagens prov på ett övertygande sätt. Hon uppvisar mkt goda retrieveregenskaper. Väl förd.

5:or på allt!


Retrieverjakt B-prov Ökl 1:a pris, Ransjön, 22 maj 2014 
Domare: Bengt Gustavsson
Sökarbete: Täcker marken i såväl djup som bredd och gör ett effektivt sökarbete.
Samarbetsvilja: Arbetar gärna tillsammans med sin förare genomhela provet.
Fart: Hög genom hela provet.
Uthållighet: Håller väl.
Näsa: Användes väl.
Dirigerbarhet: Gör ett bra dirigeringsarbete på såväl land som vatten.
Markeringsförmåga: Markerar samtliga bra.
Skottreaktion: Uppmärksam Stadga:
Tyst och fast
Apporteringslust: Spontana upptag med bra inleveranser.
Apportgrepp: Korrekta grepp med bra avlämningar.
Simteknik: Simmar snabbt.
Vattenarbete: Arbetar gärna i vatten.
Hundtolerans: Tar ej notis av sin parkamrat.
Sammanfattande kritik: En trevlig tik som genomför dagens prov på ett tilltalande sätt. Gör ett bra arbete i provets samtliga moment.

5:or på allt!


Retrieverjakt B-prov Ökl 2:a pris, Tystberga, 27 april 2014 
Domare: Jenny Hamring
Samarbetsvilja: Tillräckligt för klassen.
Sökarbete: Söker intensivt och med stor motivation. Täcker av vattendelen på ett mycket förtjänstfullt sätt. Något svårare att hålla sig på landbacken, men gör ändå ett hyggligt arbete.
Fart: Arbetar i ett högt tempo.
Uthållighet: Håller väl
Näsa: Arbetar på ett bra sätt.
Dirigerbarhet: Land: Tar tecken och signaler på ett önskvärt sätt, arbetsuppgifter löses på ett önskvärt sätt. Vatten: Tar riktning på bra sätt, kunde önska något mer distikt uppföljning av kommando. 
Markeringsförmåga: Land: Bra fokus och goda minnesbilder. Vatten: Bra koncentration, destinkta minnesbilder.
Skottreaktion: Mycket het.
Stadga: Blir kvar i skott och kast men kräver en hel del uppmärksamhet, mycket orolig i passiviteten.
Apporteringslust: Mycket spontan med direkta inlevereringar
Apportgrepp: Välvårdat mjukt grepp, något snabba avlämningar
Simteknik: Effektivt simsätt
Vattenarbete: Visar prov på stor vattenpassion
Hundtolerans: v.a.
Sammanfattande kritik: En tik med mycket stor arbetsglädje & hetta. Löser dagens uppgifter på ett bra sätt. Är framförallt en stark vattenarbetande hund. Helhetsintrycket påverkas dock idag av små brister i stadgan.


Workingtest C-prov Ekl, Fjällnora/Uppsala, 26 april 2014
85p av 100
Ruta 1: 17
Ruta 2: 17
Ruta 3: 17
Ruta 4: 17
Ruta 5: 17


Workingtest C-prov Ekl, Vallentuna, 21 april 2014 
72p av 100
Ruta 1: 12
Ruta 2: 16
Ruta 3: 17
Ruta 4: 17
Ruta 5: 10


Retrieverjakt B-prov Ökl 2:a pris, Våmhus, 27 juli 2013

Skriftlig kritik från domaren:
Samarbetsvilja: Samarbetar i stort sett bra med sin förare, kan förbättras vid något tillfälle.
Sökarbete: Söker med stort intresse, täcker marken på ett utmärkt sätt.
Fart: Hög och välanpassad

Uthållighet: Håller mer än väl för provet
Näsa: Används väl
Dirigerbarhet: Något difust på vatten men något distinktare på land.
Markeringsförmåga: Uppmärksam med utmärkta minnesbilder och uppföljningar
Skottreaktion: Possitivt förväntansfull
Stadga: Något het vid något tillfälle men helt tyst
Apporteringslust: Snabba spontana upptag med snabba direkta inleveranser med ett enstaka undantag
Apportgrepp: Mjukt välbalanserat med avlämningar i hand
Simteknik: Simmar kraftfullt och effektivt
Vattenarbete: Går villigt i vatten och jobbar gärna där
Hundtolerans: Stör ej och låter sig ej störas
Sammanfattande kritik: En labradortik med härlig attityd. Är en bra viltfinnare och markör, något ivrig runt fötterna vid något tillfälle samt något omständig vattendirigering som gör att hon för dagen inte når hela vägen fram.


Workingtest C-prov Ökl, Bispgården, 10 juli 2013 
76p av 100, uppflyttad till Ekl!
Ruta 1: 15
Ruta 2: 19
Ruta 3: 13
Ruta 4: 11
Ruta 5: 18


Lydnadstävling klass 3, 11 maj 2013
Märsta/Sigtuna BK. Domare: Marita Berg.
270p, klassvinst och ett 1:a pris!

1. Sittande i grupp 9p
2. Platsliggning 10p
3. Fritt Följ 8,5p
4. Sättande 9p
5. Inkallning med ställande 9p
6. Sändande med läggande och inkallning 7,5p
7. Apportering över hinder 9p
8. Apport metall 9,5p
9. Vittringsprov apport 8p
10. Fjärrdirigering 9p
11. Helhetsintryck 0p


Workingtest C-prov Ökl, Oslättsfors, 9 maj 2013 
83p av 100, 2:a plats (samma poäng som vinnaren)
Ruta 1: 18
Ruta 2: 19
Ruta 3: 16
Ruta 4: 15
Ruta 5: 15


Retrieverjakt B-prov Nkl 1:a pris, Härnösand, 28 juli 2012
Uppflyttad till Ökl!

Skriftlig kritik från domaren:
Samarbetsvilja: Samarbetar gärna med sin förare.
Sökarbete: Söker på bredd och djup med god intensitet.
Fart: Hög
Uthållighet: Räcker väl för prövningen
Näsa: Används väl
Dirigerbarhet: Räcker för klassen
Markeringsförmåga: Markerar bra på land och vatten
Skottreaktion: Uppmärksam
Stadga: Lugn och tyst i skott och kast. Bra fotgående.
Apporteringslust: Bra upptag med snabba inlevereringar
Apportgrepp: Bra grepp men avlämningarna på vatten kan förbättras Simteknik: Simmar snabbt och effektivt
Hundtolerans: Stör och störs ej
Sammanfattande kritik: En arbetsvillig tik som löser dagens prövning på ett bra sätt. Avlämningarna på vatten skämmer ett i övring mycket bra arbete.
5:or på allt, förutom en 4:a på apportgrepp.


Workingtest C-prov Nkl, Lidingö, 15 april 2012
93 p av 100 och en 3:e plats! Uppflyttat till Ökl.
Ruta 1: 19
Ruta 2: 20
Ruta 3: 17
Ruta 4: 20
Ruta 5: 17


Lydnadstävling klass 2, 18 feb 2012
Roslagens BK, 175,5p
6:e plats av 15 och ett 1:a pris!

1. Platsliggning 5p
2. Fritt följ 9p
3. Läggande under gång 9,5p
4. Inkallande 10p
5. Sändande med ställande 10p
6. Apportering 9,5p
7. Fritt hopp över hinder 10p
8. Fjärrdirigering 10p
9. Helhelsintryck 10p

Maya tävlar lydnadsklass 2, 18 feb 2012 Film! Kajsa & Maya tävlar lydnadsklass 2


Lydnadstävling klass I, 26 dec 2011
Östhammars BK, Domare: Lennart Ek 
181p, 4:e plats av 18 och ett 1:a pris!

1. Platsliggning 10p
2. Tandvisning 10p
3. Linförighet 6,5p
4. Läggande under gång 9,5p
5. Inkallande 10p
6. Ställande 9p
7. Apportering 10p
8. Hopp över hinder 10p
9. Helhelsintryck 9p